Vacuum Oil

เลือกให้ถูก! น้ำมันแบบไหนที่เหมาะกับปั๊มของคุณ (Vacuum Pump Oil)

การเลือกน้ำมันที่เหมาะกับการใช้งาน อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ เราจึงได้เลือกน้ำมัน 3 Grade ภายใต้แบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปั๊มสุญญา...

Continue reading